Startsida

counseling-99740_640Utbildning i kognitiv psykoterapi, KPT, är en av Socialstyrelsen godkänd utbildningsform för legitimation av psykoterapeuter. Idag används namnet KBT, som är det internationellt använda begreppet för kognitiva och beteendeinriktade terapier, Utbildningen anordnas på ett flertal platser i landet.

Ordet kognition kommer av latinets cognitum, som i sin tur bygger på latinets cognoscere; lära känna. Kognitioner används som ett sammanfattande begrepp för olika funktioner, såsom att varsebli, föreställa sig, tänka, bearbeta, minnas, d.v.s. olika sätt att lära känna sig själv och sin omvärld. KBT/KPT utgår ifrån att människan präglas och påverkas av sina samlade erfarenheter. Viktiga aspekter är vår livshistoria, specifika livshändelser och de sammanhang vi lever i. De erfarenheter vi bär med oss bildar livsregler, scheman, som styr hur vi uppfattar oss själva, vår omvärld och framtiden. Dessa scheman kan ibland vara mindre väl funktionella och då leda till olika former av psykiska lidanden.

Arbetet i terapin utgår från den aktuella situationen och fokuserar på känslor, tankar och beteenden. Terapin syftar till att få kunskap och insikt samt att finna nya strategier, som är mer ändamålsenliga för individen. Terapin kan variera i längd från några få samtal till flerårig kontakt vid svårare problem, men vanligast är 15-20 samtal. Dessa äger oftast rum en gång per vecka, men glesare samtal kan vara bra, framförallt i slutet av terapin. Målet är hela tiden att personen som får terapin ska få med sig användbara verktyg som gör att den kan klara av vardagen på egen hand.

Kännetecken för KBT/KPTi:
– Terapin är ett aktivt samarbete mellan terapeut och patient
– Terapeuten använder frågor och ett brett spektra av metoder i utforskande syfte; patientens motivation och egen förståelse står i centrum. Förhållningssättet är nyfiket och undersökande.
– Hemuppgifter är en del av terapin.
– Varje terapitimme har oftast en dagordning (agenda), som ger struktur åt terapisessionen. Patienten kan ge synpunkter på hur terapin framskrider, hur hemuppgifterna fungerat, vad som skall vara i fokus, vilka hemuppgifter som är lämpliga till nästa gång mm.
– Patientens automatiska tankar kartläggs. Dessa pekar på vilka grundantaganden och livsregler som styr. Exempel på grundantagande kan vara: ”Jag är värd något bara om jag presterar”. Reglerna kan utmanas och undersökas i lämpliga hemuppgifter.
– Kartläggning och dokumentation av beteenden är en betydelsefull del i terapin.
– Tydliga beskrivningar av mål eftersträvas så att förändringar blir möjliga att utvärdera.
– Patienten får redan i början av terapin konkreta och användbara verktyg för att hantera sina problem.
– En trygg relation med terapeuten är, som i all terapi, viktig.

En viktig sak för många som går i terapi är att göra små förändringar i sin vardag som leder till att man får mer tid att ägna på sådant som man själv mår bra av att göra. Vad detta är skiljer sig så klart från person till person men det kan vara allt ifrån att läsa en bra bok, umgås mer med familj och vänner till att spela fotboll eller se någonting bra på tv. Under sommaren kommer man enkelt kunna kombinera de två sistnämnda punkterna när fotbolls-VM spelas i Brasilien. Under detta mästerskap är det mycket information som man kan behöva hålla koll på och där bland annat tv-tider för när matcherna spelas, samt hur grupperna ser ut. På vm-fotboll.se kan du enkelt få en överskådlig blick av detta, samt ta del av de senaste nyheterna kring mästerskapet och de spelare som där deltar.

Jobba som terapeut
Att jobba som KBT-terapeut är ett väldigt givande yrke, där man får chansen att hjälpa andra människor att bli sitt bästa själv. För att få bli en legitimerad terapeut krävs många år av utbildning, där en grund som socionom, läkare eller psykolog är ett måste. Du ska även ha en utbildning i psykoterapi, samt att du ska ha jobbat som terapeut under ett visst antal år. Om du uppfyller dessa kriterier kan du sedan söka in till de 3-åriga utbildning som finns för att bli en legitimerad KBT-terapeut. Att bli legitimerad är inget måste, utan du kan till exempel söka jobb som behandlingsassistent eller samtalsterapeut med själva grundutbildningen i ryggen.